ב"ה

מאמר צאינה וראינה תרל"ט (ב)

י"ל כ' חשון ה'תשס"ה