ב"ה

מאמר ויקהלו אל המלך שלמה תר"מ

י"ל לי"ג תשרי תשס"ה