ב"ה

מאמר אר"ע אשריכם ישראל תרל"ט

י"ל לש"פ נצו"י תשס"ד