ב"ה

מאמר תקעו בחודש שופר תר"מ

י"ל לראש השנה תשס"ה