ב"ה

מאמר ועשו ארון עצי שטים תרל"א

י"ל לש"פ עקב תשס"ד