ב"ה

מאמר עיבדו את ה' בשמחה תרל"ט

י"ל ליום הבהיר י"ב-י"ג תמוז תשס"ד