ב"ה

מאמר אלה תולדות יצחק תרל"א

י"ל לש"פ תולדות תשס"ה