ב"ה

מאמר כתיב ולקחתי דגני תקס"ט

י"ל לי"ב-י"ג תמוז תשס"ה