ב"ה

מאמרים ביום השמיני עצרת; לה"ע מ"ע שהזמ"ג ה'תקע"ב

י"ל לחג הגאולה י"ב-י"ג תמוז ה'תשס"ה