ב"ה

מאמר קמיפלגי ברקיע תקס"ט

י"ל לש"פ תרומה ה'תשס"ה