ב"ה

מאמר רני ושמחי בת ציון תקס"ו

י"ל לימי החנוכה תשס"ה