ב"ה

מאמר המצנפת של כה"ג תקע"ב

י"ל לי"ט כסלו תשס"ה