ב"ה

מאמר ד"ה להבין ענין פסח וקריעת ים סוף

יוצא לאור ליום הבהיר י"א ניסן וחג הפסח ה'תשע"ז