ב"ה

מאמר ד"ה ברוך שעשה ניסים תקס"ג

יוצא לאור לימי החנוכה ה'תשע"ו, שנת הקהל