ב"ה

מאמר מזמור שיר חנוכת הבית

י"ל לש"פ מקץ תשע"ה