ב"ה

מאמר מים רבים תקס"ח

י"ל ליום ההילולא ג' תמוז תשע"ד