ב"ה

מאמר פתח רבי יצחק וזרח השמש

י"ל לש"פ פקודי תשע"ד