ב"ה

מאמר כי מחה אמחה ה'תקע"ב

י"ל לש"פ תצא ה'תשע"ב