ב"ה

מאמר להבין המשנה אין עומדין להתפלל

י"ל לש"פ בהר ה'תשס"ח