ב"ה

מאמר בן פורת יוסף

י"ל ליום הבהיר ה' טבת ה'תשס"ט