ב"ה

מאמר וידבר גו' ויצוום תקס"ח

י"ל לכ"ד טבת ה'תשס"ח