ב"ה

מאמר להבין עניין המילויים בשם הוי'

י"ל לש"פ אחרי-קדושים ה'תשס"ז