ב"ה

מאמר להבין עניין חידוש העולם

י"ל לש"פ מקץ ה'תשס"ז