ב"ה

מאמר מה יפו פעמיך תקע"ב

י"ל לש"פ במדבר תשס"ו