ב"ה

מאמר וידבר גו' וארא תקע"ב

י"ל לכ"ד טבת תשס"ו