ב"ה

מאמר להבין מאמר הזוהר וכו' וזרח השמש תקס"ג

י"ל לש"פ ויצא תשס"ו