ב"ה

מאמר להבין מ"ש במדרש ע"פ קווי הוי' יחליפו כח תקע"ב

י"ל ליום ההילולא ג' תמוז ה'תשס"ה