ב"ה

מאמר והי' ביום ההוא ויצאו תקס"ו

י"ל לי"א ניסן תשס"ה