ב"ה

מאמר צדיקים מה הם עושים תקע"ב

י"ל לכ"ד טבת תשס"ה