ב"ה

מאמר בחללא דגלגלתא תקס"ו

י"ל לש"פ יתרו ה'תשס"ה