ב"ה

מאמר בגמרא רמי תקס"ט

י"ל לש"פ משפטים ה'תשס"ה