ב"ה

מאמר ענין והתהלכתי בתוככם ה'תקע"ב

י"ל לל"ג בעומר ה'תשס"ה