ב"ה

מאמר שחורה ואני נאוה תקע"ב

י"ל לחג השבועות תשס"ה