ב"ה

מאמר האזינו השמים תקע"ב

י"ל לש"פ האזינו, תשס"ו