ב"ה

מאמר שוש תשיש ותגל העקרה תקע"ב

י"ל לש"פ ואתחנן תשס"ה