ב"ה

התוועדות ש"פ תולדות, מבה"ח וער"ח כסלו, ה'תשכ"ז

י"ל לש"פ תולדות, מבה"ח וער"ח כסלו, ה'תשע"ב