ב"ה

חלק א' מהתוועדות יום שמחת תורה ה'תשכ"ו

י"ל לשמחת תורה ושמיני עצרת ה'תשע"ב