ב"ה

שיחות ח"י אלול ה'תשכ"ב

י"ל לח"י אלול ה'תשע"ב