ב"ה

חלק ב' מהתוועדות ש"פ נצבים וילך, כ"ה אלול, ה'תשכ"ז

י"ל לש"פ נצבים, כ"ח אלול, ה'תשע"ב