ב"ה

התוועדות ש"פ ראה, אדר"ח אלול, ה'תשכ"ח

י"ל לש"פ ראה, אדר"ח אלול, ה'תשע"ב