ב"ה

התוועדות ש"פ פינחס, כ"א תמוז, ה'תשכ"ו

י"ל לש"פ פינחס, מבה"ח מנחם-אב, ה'תשע"ב