ב"ה

התוועדות ש"פ מטות-מסעי, מבה"ח מנם-אב, ה'תשכ"ו

י"ל לש"פ מטות-מסעי, ב' מנחם-אב, ה'תשע"ב