ב"ה

חלק ב' מהתוועדות י"ב תמוז ה'תשכ"ז

י"ל לש"פ חוקת, יו"ד תמוז, ה'תשע"ב