ב"ה

קונטרס בעניין בחי' משה רבינו ע"ה

י"ל ליום ההילולא ג' תמוז ה'תשע"ב