ב"ה

משיחת ש"פ בהעלותך, ט"ז סיון, ה'תשכ"ו

י"ל לש"פ בהעלותך, י"ט סיון, ה'תשע"ב