ב"ה

שיחות ש"פ בהר בחוקותי וכ"ה אייר ה'תשכ"ו

י"ל לש"פ אמור, כ"ף אייר, ה'תשע"ב