ב"ה

התוועדות ש"פ קדושים, מבה"ח אייר, ה'תשכ"ז

י"ל לש"פ תזריע-מצורע, וא"ו אייר, ה'תשע"ב