ב"ה

חלק ג' מהתוועדות אחרון של פסח ה'תשכ"ו

י"ל לימים אחרונים דחג הפסח ה'תשע"ב