ב"ה

התוועדות ש"פ ויקהל-פקודי, פ' החודש, מבה"ח ניסן, ה'תשכ"ו

י"ל לש"פ ויקהל פקודי, מבה"ח ניסן, ה'תשע"ב