ב"ה

מאמר וקבל היהודים ה'תשל"ב

י"ל לימי הפורים ה'תשע"ב